Cyr
Eva Rose  b. 1900, d. 1981
Rose Eva  b. 1900, d. 1981